สุขภาพ relx คือความมั่งคั่ง ดูแลตัวเองด้วย Your

สุขภาพเป็นสิ่งที่ relx สามารถกำหนดได้ว่าเป็นสภาพทั่วไปของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตทุกด้าน โดยทั่วไปแล้ว การมีสุขภาพที่ดีนั้นได้มาโดยการผสมผสานทางร่างกาย จิตใจ และความสะดวกสบายทางสังคม คุณสามารถรักษาสุขภาพที่ดีได้ไม่มากก็น้อยด้วยการรับประทานอาหาร นิสัย การทำงาน และการพักผ่อน

สุขภาพดีมีประโยชน์ต่อการทำงานและการพักผ่อน มีผู้คนจำนวนมากขึ้นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ที่บ่นเรื่องความเหนื่อยล้าและโรคโมโนนิวคลีโอซิสเนื่องจากการรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ การดำรงชีวิตที่ไม่แข็งแรงมีอันตรายในตัวเอง และมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อปรสิต แบคทีเรีย แมลงและไวรัสอยู่เสมอ การใช้ชีวิตที่ไม่แข็งแรงจะนำไปสู่การผลิตและการไหลเวียนของฮอร์โมนในร่างกายช้าและฮอร์โมนเหล่านี้เรียกว่า ‘ฮอร์โมนแห่งความเครียด’ การผลิตฮอร์โมนภายใต้ความเครียดจำเป็นต้องนำไปสู่ความเจ็บป่วย.

relx pod

เพื่อรักษาสุขภาพที่ดี คุณควร:

 1. รักษาอาหารที่สมดุล
 2. ออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายและกล้ามเนื้อมีรูปร่างที่ดี
 3. เรียนรู้ที่จะผ่อน relx คลายและควบคุมความเครียด
 4. ศึกษาและเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยและอาหาร
 5. ขอคำปรึกษาจากผู้นำศาสนาหรือผู้เชี่ยวชาญ
 6. รักษาจิตใจและการควบคุมจิตใจของคุณและกิจกรรมของคุณให้น้อยที่สุด

ความมั่นคงของชีวิตต้องการ:

 1. ผูกมัดตัวเองกับชีวิตและสิ่งต่าง ๆ รอบตัวคุณ
 2. หลีกเลี่ยงการทำร้ายตัวเองด้วยการทำงานและการออมมากเกินไป
 3. หลีกเลี่ยงการทำร้ายผู้อื่นด้วยความสุขและการเมินเฉย

๔. ละเว้นความชั่วและความชั่ว

 1. หลีกเลี่ยงความเฉยเมยและความเบื่อหน่าย
 2. ทำงานในสิ่งที่คุณชอบไม่ใช่เพื่อสิ่งที่คุณยืนไม่ได้หรือไม่ชอบ
 3. หลีกเลี่ยงสภาวะความไม่สงบและการหมัก
 4. หลีกเลี่ยงเพื่อนจอมปลอมและไร้ค่าและรักษา แต่ผู้ช่วยที่น่าไว้วางใจ
 5. รู้ว่าชีวิตมีไว้เพื่อการอยู่อาศัยและเพลิดเพลินกับความคิดที่ถูกต้องและขุนนาง
 6. ข่มเหง พูดเท็จ ดมกลิ่น พูดจาลามก-สูบบุหรี่
 7. บริษัท และสภาพแวดล้อมประกอบด้วยสิ่งที่ดีและ บริษัท ที่น่ารื่นรมย์
 8. มอบให้ผู้อื่นด้วยความเมตตาและห่วงใย
 9. ค้นพบคุณสมบัติของธรรมชาติเพื่อประโยชน์ของตัวเองและตัวคุณเอง
 10. ความโกรธ คำสาบาน และการปลุกระดม
 11. ทำสงครามกับเพื่อนเท็จและคนหลอกลวง
 12. เข้าสู่การทดลองหลีกเลี่ยงความใกล้ชิดกับผู้ช่วยจอมปลอม
 13. คำเตือนและรักษาความสงบของจิตใจ
 14. อย่าให้การกลั่นแกล้งและการฉ้อโกงมาทำร้ายคุณ
 15. การยับยั้งและการลงโทษ
 16. สร้างความกลัวที่จะแสดงให้คุณเห็นว่าเป็นอย่างที่เป็นอยู่ดังนั้นจงระวังสิ่งเหล่านี้
 17. อย่าเพิกเฉย
 18. ฝึกความบริสุทธิ์
 19. ปฏิเสธความชั่วร้ายทั้งหมด
 20. การปฏิบัติธรรม.
 21. สุขอนามัยในภาคส่วน
 22. เพิ่มความเอร็ดอร่อยของคุณไปตลอดชีวิต
 23. เปิดเผยคุณธรรมอันไร้ที่ติของคุณ
 24. ความก้าวหน้าและการพัฒนาตนเอง
 25. ให้ชีวิตแก่ผู้อื่นในสายตาของคุณ
 26. เรียกคนอื่นมาทำงาน
 27. ใช้การโน้มน้าวใจผู้อื่น
 28. ฝึกความอดทน
 29. คิดถึงคนอื่นให้มาก
 30. งานเห็นแก่ผู้อื่น
 31. อย่ากลัวความเหนือกว่าของผู้อื่น
 32. สำรวจและเรียนรู้
 33. การคิดเชิงบวก
 34. ดูถูกได้ง่าย
 35. หลีกเลี่ยงคนชั่ว
 36. กำลังใจ (โดยเฉพาะจากลูก)
 37. หลีกเลี่ยงความโกรธ
 38. ผู้ตรวจสอบและสอบ relx ถามเกี่ยวกับสิ่งที่รบกวนจิตใจคุณจริงๆ
 39. พักผ่อนตลอดไป
 40. นอนในที่พิเศษของคุณเองเพื่อสุขภาพของคุณ
 41. กระตือรือร้นที่จะทำอะไรก็ได้ที่ทำให้คุณพอใจแม้ว่ามันจะเป็นที่รังเกียจของคนอื่นก็ตาม
 42. เติมเต็มชีวิตของคุณ
 43. ​​อย่าสอนหรือโกหก
 44. เกลี้ยกล่อมและทรยศ
 45. หลีกเลี่ยงการรีบเร่ง
 46. รักษาความสงบ
 47. แสดงออกถึงความเศร้าโศกของคุณ
 48. ควบคุม Hurray ของคุณ! รีบเร่ง.
 49. ขจัดอาชญากรรมของคุณ
 50. มาเป็นชาติประชาชนหรืออารยธรรมของคุณเอง
 51. อย่าเผื่อหรือให้สุขภาพไม่ดีกับคนของคุณ
 52. มีศรัทธาและความมั่นใจในพระเจ้าอย่างแท้จริง
 53. อย่าคร่ำครวญจากความจริง
 54. ระวังเมื่อคุณละทิ้งและโกหก
 55. เข็มทิศสุขภาพของคุณ
 56. อย่าคร่ำครวญหรือซ่อนสิ่งของจากพระเจ้า
 57. ให้อภัยซึ่งกันและกันตามความสามารถที่คุณเรียนรู้
 58. ให้อภัยผู้อื่นเมื่อหิว
 59. ให้อภัยผู้อื่นเมื่อถูกกดขี่
 60. อย่าลังเลในการสอน
 61. อย่าสอนโดยไม่คิด
 62. อย่าวิตกกังวล relx เกี่ยวกับหรือซ่อนสิ่งต่างๆจากพระเจ้า
 63. พลาดขั้นตอนที่อาจนำไปสู่ปัญหา
relx