Categories
BLOG

เกโกะและไมโกะ 100 คน เข้าฝึกอบรมประวัติศาสตร์และคำสอนนิกายเซนที่วัดเมียวชินจิ เกียวโต

เกโกะและไมโกะ 100 คน เข้าฝึกอบรมประวัติศาสตร์

เกโกะและไมโกะ 100 คน เข้าฝึกอบรมประวัติศาสตร์

เกโกะและไมโกะ* 100 คน เข้าฝึกอบรบเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และคำสอนนิกายเซนที่วัดเมียวชินจิ เมืองเกียวโต ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมูลนิธิอนุรักษ์วัฒนธรรมเมืองฮานามาจิในเกียวโต เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านวัฒนธรรมให้กับเกโกะและไมโกะรุ่นใหม่

*เกโกะ: หญิงสาวที่เชี่ยวชาญในศิลปะแห่งการเล่นดนตรี ร้องเพลง และ เต้นรำ หากเป็นที่โตเกียวจะเรียกว่า “เกอิชา”
ไมโกะ: เกโกะฝึกหัด มักจะยังเป็นเด็กสาวที่ยังอายุน้อยอยู่

กิจกรรมเริ่มต้นจากการนั่งฟังธรรมเกี่ยวกับคำสอนนิกายเซน โดยพระสงฆ์ได้เทศน์ว่า “คำสอนบนหลักธรรมนิกายเซน สอนให้เราเพียรพยายามและอุตสาหะกับสิ่งที่กำลังเกิดในปัจจุบันอย่างเต็มที่เต็มกำลัง ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้”

หลังจากนั้น เกโกะและไมโกะก็ได้ร่วมกิจกรรมการปฏิบัติสมาธิ ซึ่งพวกเธอจะได้เรียนรู้วิธีการนั่งสมาธิอย่างถูกต้อง เช่น การนั่งยืดหลังตรงและการกำหนดลมหายใจเข้า-ออกอย่างช้า ๆ อีกทั้ง พวกเธอยังได้เดินชมพื้นที่สำคัญ ๆ ในเขตวัด เช่น “เกียวคุโฮอิน” สำนักพระราชวังของจักรพรรดิฮะนะโซะโนะ สมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น เพื่อให้เกโกะและไมโกะ มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นิกายเซนให้มากยิ่งขึ้น

ไมโกะผู้เข้าร่วมฝึกอบรมให้สัมภาษณ์ว่า “ฉันได้เรียนรู้และเข้าใจประวัติศาสตร์ของเมืองเกียวโตมากขึ้น และยังทำให้ทราบอีกว่า การปฏิบัติสมาธิทำจิตให้สงบในยามว่างหลังการฝึกศิลปะและการดูแลแขกก็เป็นสิ่งที่สำคัญ โดยปกติแล้วเราไม่มีโอกาสได้ท่องเที่ยวเท่าไหร่นัก จึงรู้สึกดีใจที่ได้เข้าฝึกอบรมและเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ค่ะ”

สล๊อตเว็บตรงแตกง่าย